De digitale boekentas
Geplande werken
Chrome browser opent e-boeken voorlopig in zelfde venster
Er werd een probleem vastgesteld bij het openen van e-boeken in de chrome browser: er verscheen een witte pagina. In afwachting van een structurele oplossing door Chrome, worden voorlopig de e-boeken aangeroepen in hetzelfde venster. Om terug te keren naar de Knooppunt kiosk moet je opnieuw het adres www.knooppunt.net invoeren. Je blijft wel ingelogd. Als je dit te omslachtig vindt, raden we je aan een andere browser te gebruiken.
februari - maart 2014 • Nieuwe versie Knooppunt Kiosk desktop versie
In de loop van februari - maart 2014 plannen we een nieuwe versie van de desktop versie van de Knooppunt Kiosk op te leveren waarbij we overstappen op de html technologie.
Historiek
5 februari 2013 • De knooppunt website was enkele minuten down
Rond 17u30 was de server van Knooppunt enkele minuten down waardoor de site enkele minuten ontoegankelijk was. We onderzoeken het probleem ten gronde om dergelijke timeouts in de toekomst te vermijden.
31 januari 2013 • De knooppunt website was enkele minuten down
Rond 15u was de server van Knooppunt enkele minuten down waardoor de site enkele minuten ontoegankelijk was.
eind december • Nieuwe versie van de Knooppunt Kiosk opgeleverd
Er is een nieuwe versie van de Knooppunt Kiosk opgeleverd waarbij een aantal functionaliteiten gewijzigd zijn. De belangrijkste aanpassingen zijn hieronder hernomen: •Aantekeningknop kan aan en uit gezet worden door erop te klikken om swipen mogelijk te maken zonder de aantekeningen telkens te moeten opslaan. •Betere synchronisatie met het aantekeningenoverzicht bij het toevoegen van aantekeningen
1 oktober 2013 • Knooppunt even herstart om 18u
Omdat trage responsetijden waren vastgesteld is de server herstart. Dit kan gedurende enkele minuten onbeschikbaarheid van de Knooppunt site veroorzaakt hebben.
Eind augustus 2013 • Koppeling met Electronische LeerOmgeving wordt afgesloten
Eind augustus 2013 wordt de koppeling tussen de electronische leeromgevingen en Knooppunt afgesloten. Knooppunt zal het nodige ondernemen om de gebruikers met een ELO koppeling de toegang tot Knooppunt te blijven garanderen. De enige actie die van de gebruikers gevraagd wordt, is de cookies en de browsergeschiedenis te verwijderen.
20 augustus 2013 • Knooppunt onbeschikbaar
Wegens een herstart van de server, was Knooppunt enkele minuten onbeschikbaar zijn vanaf 18u.
Midden augustus 2013• Knooppunt onbeschikbaar
De knooppunt site zal, wegens grote onderhoudswerkzaamheden op server niveau, onbeschikbaar zijn van vrijdag 16/08/2013 12:00 tot en met maandag 19/08/2013 12:00.
18 juli 2013 15.00 – 17.00 • Knooppunt traag
Op donderdag 18 juli werd er een update geïnstalleerd op de Knooppunt website. Er zijn geen zichtbare veranderingen voor de gebruikers geïmplementeerd.
13 juni 2013 12.00 – 13.30 • Knooppunt traag
Op 13 juni 2013 zijn er tragere responsetijden vastgesteld op de Knooppunt omgeving. Dit was te wijten aan een storing op de Knooppunt Databaseserver.
Knooppunt is een initiatief van de Vlaamse educatieve uitgevers
Hosted by
In samenwerking met