De digitale boekentas
Belangrijk Bericht
18 april 2015 • Nieuwe versie KIOSK
Om de bordboeken van uitgeverij Plantyn optimaal te kunnen gebruiken in de KIOSK moet je de nieuwe versie van de KIOSK installeren. Je vindt de nieuwste versie voor tablets en ipads in de Google Play Store, Windows Marketplace en de Apple App Store. De nieuwe desktopversie voor Windows en Mac kan je hier downloaden.
Historiek
10 juli 2014 • De knooppunt website was enkele minuten down
Rond 13u00 diende de server van Knooppunt heropgestart te worden, waardoor de site enkele minuten ontoegankelijk was.
25 juni 2014 • Nieuwe HTML5-versie bordboekenspeler
Op 25 juni 2014 werd een nieuwe versie van de bordboekenplayer opgeleverd waarbij we overgestapt zijn op HTML5-technologie.
maart - april 2014 • Probleem met Chrome browser
Er werd een probleem vastgesteld bij het openen van e-boeken in de chrome browser: er verscheen een witte pagina. In afwachting van een structurele oplossing door Chrome, werden voorlopig de e-boeken aangeroepen in hetzelfde venster. Dit probleem is inmiddels opgelost in de nieuwe Chrome release.
5 februari 2014 • De knooppunt website was enkele minuten down
Rond 17u30 was de server van Knooppunt enkele minuten down waardoor de site enkele minuten ontoegankelijk was. We onderzoeken het probleem ten gronde om dergelijke timeouts in de toekomst te vermijden.
31 januari 2014 • De knooppunt website was enkele minuten down
Rond 15u was de server van Knooppunt enkele minuten down waardoor de site enkele minuten ontoegankelijk was.
eind december • Nieuwe versie van de Knooppunt Kiosk opgeleverd
Er is een nieuwe versie van de Knooppunt Kiosk opgeleverd waarbij een aantal functionaliteiten gewijzigd zijn. De belangrijkste aanpassingen zijn hieronder hernomen: •Aantekeningknop kan aan en uit gezet worden door erop te klikken om swipen mogelijk te maken zonder de aantekeningen telkens te moeten opslaan. •Betere synchronisatie met het aantekeningenoverzicht bij het toevoegen van aantekeningen
1 oktober 2013 • Knooppunt even herstart om 18u
Omdat trage responsetijden waren vastgesteld is de server herstart. Dit kan gedurende enkele minuten onbeschikbaarheid van de Knooppunt site veroorzaakt hebben.
Eind augustus 2013 • Koppeling met Electronische LeerOmgeving wordt afgesloten
Eind augustus 2013 wordt de koppeling tussen de electronische leeromgevingen en Knooppunt afgesloten. Knooppunt zal het nodige ondernemen om de gebruikers met een ELO koppeling de toegang tot Knooppunt te blijven garanderen. De enige actie die van de gebruikers gevraagd wordt, is de cookies en de browsergeschiedenis te verwijderen.
20 augustus 2013 • Knooppunt onbeschikbaar
Wegens een herstart van de server, was Knooppunt enkele minuten onbeschikbaar zijn vanaf 18u.
Midden augustus 2013• Knooppunt onbeschikbaar
De knooppunt site zal, wegens grote onderhoudswerkzaamheden op server niveau, onbeschikbaar zijn van vrijdag 16/08/2013 12:00 tot en met maandag 19/08/2013 12:00.
18 juli 2013 15.00 – 17.00 • Knooppunt traag
Op donderdag 18 juli werd er een update geïnstalleerd op de Knooppunt website. Er zijn geen zichtbare veranderingen voor de gebruikers geïmplementeerd.
13 juni 2013 12.00 – 13.30 • Knooppunt traag
Op 13 juni 2013 zijn er tragere responsetijden vastgesteld op de Knooppunt omgeving. Dit was te wijten aan een storing op de Knooppunt Databaseserver.
Knooppunt is een initiatief van de Vlaamse educatieve uitgevers
Hosted by
In samenwerking met